Biuro Rachunkowe - oferta

Oferta

Dla nowych klientów !!!

 • bezpłatny dostęp on-line do programu do wystawiania faktur (wymagany dostęp do internetu)

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany),
 • prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • sporządzania listy płac,
 • pełnej obsługi ZUS ,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • sporządzania sprawozdań GUS, NBP,
 • sporządzania deklaracji podatkowych : PIT, VAT, CIT,
 • opracowania polityki rachunkowości,
 • obsługi kontroli podatkowych i skarbowych,
 • monitoring należności,
 • reprezentacji klienta przed organami US, ZUS, UKS, NBP,
 • bieżących konsultacji i analiz sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy,
 • współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań

Modele współpracy:

 • klient dostarcza dokumenty do biura bądź my je odbieramy, dokumenty po zaksięgowaniu są przechowywane w biurze albo oddawane,
 • księgujemy dokumenty u Państwa w firmie na naszym oprogramowaniu a dokumenty pozostają w siedzibie firmy (wymagany dostęp do internetu w siedzibie firmy),
 • Księgowość online (iKsięgowość), różne formy elektronicznej wymiany danych pomiędzy biurem a klientem, praca on-line klienta na naszym oprogramowaniu albo biura na oprogramowaniu klienta (zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą księgowości online)